Verhuurbemiddeling Woonruimte (NL)

Deze Algemene Voorwaarden Verhuurbemiddeling Woonruimte (Nederlands) zijn speciaal bedoeld voor bedrijven die zich bezig houden met verhuurbemiddeling van woonruimte aan particulieren. In de voorwaarden worden onder meer afspraken gemaakt over de wijze waarop de woning dient te worden opgeleverd aan het begin en einde van de huurperiode, de omvang van de bemiddelingswerkzaamheden en facturatie en betaling.

 175,00

Algemene Voorwaarden Verhuurbemiddeling Woonruimte (Nederlands)

Deze Algemene Voorwaarden Verhuurbemiddeling Woonruimte (Nederlands) zijn speciaal bedoeld voor bedrijven die zich bezig houden met verhuurbemiddeling van woonruimte aan particulieren. In de voorwaarden worden onder meer afspraken gemaakt over de wijze waarop de woning dient te worden opgeleverd aan het begin en einde van de huurperiode, de omvang van de bemiddelingswerkzaamheden en facturatie en betaling. Ook wordt duidelijk vastgelegd dat de bemiddelaar geen deel uitmaakt van de overeenkomst die tussen de verhuurder en huurder tot stand komt. Te gebruiken door: ZZP, VOF en BV.

 

Inhoudsopgave

De volgende zaken worden duidelijk en helder geregeld in deze algemene voorwaarden:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 6. Informatie, gegevens en bescheiden
Artikel 7. Oplevering woonruimte
Artikel 8. Bemiddelingswerkzaamheden
Artikel 9. Facturatie, betaling(stermijn) en bezwaar
Artikel 10. Opschorting en ontbinding
Artikel 11. Aansprakelijkheid
Artikel 12. Geheimhouding en bescherming (persoons)gegevens
Artikel 13. Intellectuele eigendom
Artikel 14. Vrijwaring
Artikel 15. Klachten
Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Voorbeeld

Bovenaan deze pagina (links) kun je een aantal pagina’s van de algemene voorwaarden bekijken. Klik op een afbeelding om de afbeelding te vergroten. Op die manier krijg je een goede indruk van de inhoud van de algemene voorwaarden.

 

Juridische informatie

De Algemene Voorwaarden Verhuurbemiddeling Woonruimte (Nederlands) zijn opgesteld naar Nederlands recht en voldoen aan alle Nederlandse en Europese wetgeving ter zake.

 

Vertaling

Wanneer je met klanten/opdrachtgevers in een andere taal dan het Nederlands communiceert, ben je wettelijk verplicht om de voorwaarden ook in die andere taal aan te bieden. Doe je dit niet dan zijn de algemene voorwaarden niet geldig overeengekomen. Wil je de algemene voorwaarden in een andere taal (bijv. Engels of Duits)? Laat het ons weten. Wij laten de algemene voorwaarden graag voor je vertalen tegen een gunstig tarief.