Deponeren 14 oktober 2016

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te deponeren, maar is wel verstandig. Allereerst bied je hiermee aan de wederpartij een extra mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Tegenwoordig heeft ieder bedrijf een eigen website waarop de algemene voorwaarden staan, maar het is nooit verkeerd om een extra mogelijkheid te bieden. Dit is echter niet de belangrijkste reden om de algemene voorwaarden te deponeren.

 

Deponeren biedt bewijs

De belangrijkste reden om je algemene voorwaarden te deponeren is namelijk de mogelijkheid om aan te kunnen tonen wat de inhoud op een bepaald moment was. Wanneer je de algemene voorwaarden deponeert, komt er namelijk een datumstempel op de algemene voorwaarden te staan. Hierdoor kun je op een later moment (bijvoorbeeld in een gerechtelijke procedure) aantonen wat de inhoud van de voorwaarden is geweest op een bepaalde datum. De wederpartij kan dan nooit beweren dat de algemene voorwaarden destijds anders luidden. Hiermee bespaar je jezelf een hoop ellende.

 

Kamer van Koophandel of Griffie Rechtbank?

Je kunt algemene voorwaarden op 2 plaatsen deponeren: bij de Kamer van Koophandel of bij de Griffie van een Rechtbank. Wij adviseren klanten doorgaans om de voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De reden hiervoor is dat het depot bij de Kamer van Koophandel goedkoper is. Op het moment van schrijven betaal je bij de Kamer van Koophandel slechts € 18 per jaar voor een deponering tegenover € 123 bij de Rechtbank. Daarnaast kun je de algemene voorwaarden eenvoudig via de website van de Kamer van Koophandel uploaden, terwijl je ze bij de Rechtbank moet opsturen of afgeven. Daarentegen is het opvragen van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel wel duurder dan bij de Rechtbank: € 15,00 tegenover € 3,18 plus € 0,18 per bladzijde bij de Rechtbank.

 

Doen dus!

Ja, algemene voorwaarden deponeren moet je gewoon doen. De kosten zijn verwaarloosbaar en het scheelt een hoop gedoe achteraf. Waarom zou je onnodig veel risico lopen? Doen dus! Maar let wel op: de Kamer van Koophandel controleert niet of de algemene voorwaarden juridisch gezien juist en volledig zijn. Dit moet je dus zelf doen, of beter nog: overlaten aan een gespecialiseerde jurist.