Algemene Voorwaarden 19 mei 2016

Algemene voorwaarden zijn bedingen (bepalingen) die zijn opgesteld met als doel in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Hoeveel onder ‘een aantal’ dient te worden verstaan, is niet duidelijk. Maar in ieder geval meer dan 1 overeenkomst.

Er bestaan veel verschillende benamingen voor algemene voorwaarden: algemene leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, installatievoorwaarden en ga zo maar door. Juridisch gezien is er geen onderscheid: het zijn allemaal algemene voorwaarden. De wet kent geen inkoop- of andere voorwaarden. Het maakt dus niet uit welke titel je boven het document plakt. De titel boven de algemene voorwaarden is uitsluitend bedoeld om aan de wederpartij aan te geven waar de voorwaarden voor worden gebruikt.

Een belangrijk kenmerk van algemene voorwaarden is dat ze niet de kern van de prestaties (overeenkomst) mogen aangeven. Het moet dus gaan om meer algemene bepalingen. Een bepaling die de kern van de overeenkomst aangeeft, wordt een ‘kernbeding’ genoemd. Ook mag je niet zomaar alles in de algemene voorwaarden opnemen. Je moet daarbij namelijk rekening houden met de ‘grijze’ en ‘zwarte‘ lijst.

 

Wat is het nut van algemene voorwaarden?

Door algemene bepalingen op te nemen in een apart document (de algemene voorwaarden), hoef je niet telkens voor elke overeenkomst weer allerlei afspraken over betaling, aansprakelijkheid, risico-overgang, eigendomsvoorbehoud, enzovoorts te maken. Daardoor kun je de overeenkomst kort en bondig houden. Op de overeenkomst verklaar je vervolgens de algemene voorwaarden van toepassing. Hierdoor ben je toch volledig ingedekt en staan de afspraken duidelijk op papier.

 

Kan een bedrijf meerdere algemene voorwaarden hebben?

Ja, dat kan. Denk bijvoorbeeld aan een groothandel: die kan voor de inkoop van producten gebruik maken van inkoopvoorwaarden. Hierin worden dan afspraken gemaakt over de wijze waarop de in te kopen producten moeten worden aangeleverd, wanneer het risico van de zaken op de groothandel overgaat en binnen welke termijn de groothandel zal betalen voor de producten. Aan de andere kant (naar de consument toe) kan de groothandel gebruik maken van leveringsvoorwaarden. Hierin staan dan afspraken over levering, recht op retour en garantie en ook weer bepalingen over risico-overgang en de betalingstermijn.

Wel leggen grote partijen (met veel macht) vaak hun eigen leveringsvoorwaarden op aan hun afnemers. Daarmee schuiven ze de algemene inkoopvoorwaarden van de inkopende partij ter zijde. In dat geval kunnen partijen met elkaar om de tafel gaan zitten om te bespreken welke voorwaarden gelden. Maar omdat een grote leverancier vaak veel macht heeft, heb je als inkopende partij vaak weinig in te brengen.

 

Deponeren

Wij adviseren onze klanten altijd om hun algemene voorwaarden te deponeren.