Vertalen 18 oktober 2016

Ben ik verplicht om mijn algemene voorwaarden te vertalen? Of kun je ze ook alleen in het Nederlands aanbieden? De hoofdregel is dat algemene voorwaarden dienen te worden aangeboden in een voor de wederpartij begrijpelijke taal. Wanneer je zaken doet met een in Nederland gevestigde onderneming of consument, dan zal dit geen problemen op leveren. Je kunt de algemene voorwaarden dan gewoon in het Nederlands aanbieden. Maar dit ligt anders wanneer je zaken doet met een partij in het buitenland.

Begrijpelijke taal

Wanneer je zaken doet met een partij in het buitenland, dan moet je je voorwaarden aanbieden in een voor die partij begrijpelijke taal. Hieronder wordt over het algemeen verstaan: de taal waarin partijen met elkaar communiceren tijdens de totstandkoming van de overeenkomst. Wanneer je met de wederpartij communiceert in het Frans, dan ben je verplicht om de algemene voorwaarden ook in het Frans aan te bieden. Hetzelfde geldt voor alle andere talen.

Daarnaast is het toegestaan om de voorwaarden aan te bieden in de gebruikelijk voertaal van de internationale markt waarop partijen opereren. Indien partijen opereren op de internationale markt waar Engels de gebruikelijke voertaal is dan worden Engelstalige voorwaarden begrijpelijk geacht ongeacht de landen waarin partijen zijn gevestigd. Dit levert natuurlijk wel een extra risico op, omdat je achteraf moet kunnen aantonen dat dit de gebruikelijke voertaal is.

Hetzelfde geldt overigens voor de verwijzing naar de algemene voorwaarden (bijvoorbeeld op je briefpapier of in een offerte). Deze dient ook in een begrijpelijk taal te zijn opgesteld.

Waarom is het vertalen van algemene voorwaarden belangrijk?

Wanneer je de algemene voorwaarden niet in een begrijpelijke taal aanbiedt, dan biedt je de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, Hierdoor loop je het risico dat de wederpartij de voorwaarden in een gerechtelijke procedure met succes kan vernietigen. Wanneer de algemene voorwaarden worden vernietigd, kun je er dus ook geen beroep meer op doen en ben je bijvoorbeeld onbeperkt aansprakelijk voor schade. Het is dus erg belangrijk om de algemene voorwaarden in de juiste (begrijpelijke) taal aan te bieden.

Kunnen jullie de algemene voorwaarden vertalen?

Wij vertalen algemene voorwaarden niet zelf. Hiervoor schakelen wij een juridisch vertaalbureau in. Omdat wij regelmatig zakendoen met diverse juridisch vertaalbureaus, kunnen wij een scherp tarief aanbieden. Zie je algemene voorwaarden (overzicht) op onze website staan en wil je deze in een andere taal? Informeer dan even naar de mogelijkheden.