Leverancier Zonnepanelen (NL)

Deze Algemene Voorwaarden Leverancier Zonnepanelen zijn speciaal bedoeld voor bedrijven die zonnepanelen verkopen, leveren en installeren aan zowel bedrijven als consumenten. In de algemene voorwaarden wordt onder meer aandacht besteed aan de levering, installatie en montage van de zonnepanelen.

 175,00

Algemene Voorwaarden Leverancier Zonnepanelen (Nederlands)

Deze Algemene Voorwaarden Leverancier Zonnepanelen zijn speciaal bedoeld voor bedrijven die zonnepanelen verkopen, leveren en installeren aan zowel bedrijven als consumenten. In de algemene voorwaarden wordt onder meer aandacht besteed aan de levering, installatie en montage van de zonnepanelen. Er worden duidelijke afspraken tussen partijen gemaakt over de wederzijdse verplichtingen en op welke wijze de panelen zullen worden geleverd (af magazijn of bedrijf). De voorwaarden behandelen uitgebreid op welke wijze de panelen worden geïnstalleerd: de opdrachtgever dient bijvoorbeeld zelf te (laten) onderzoeken of het dak de panelen inclusief bijkomende installatiematerialen, ballast, regen-, wind- en sneeuwbelasting kan dragen. Het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Er staat duidelijk in de voorwaarden op welke wijze de kabel van de zonnepanelen naar de meterkast wordt gebracht en afgewerkt en dat de omvormer (indien noodzakelijk) op een zichtbare plaats wordt gemonteerd. Daarnaast worden er afspraken gemaakt omtrent eigendomsvoorbehoud, de aansprakelijkheid en garantie.

 

Inhoudsopgave

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende artikelen opgenomen:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5. Levering en leveringstermijnen
Artikel 6. Prijswijzigingen
Artikel 7. Facturatie en betaling
Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9. Installatievoorwaarden
Artikel 10. Beproeving van de installatie
Artikel 11. Opneming, goedkeuring en oplevering
Artikel 12. Opschorting en ontbinding
Artikel 13. Aansprakelijkheid
Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 15. Kwaliteit en conformiteit
Artikel 16. Reclames en garanties
Artikel 17. Vergunningen en ontheffingen
Artikel 18. Annulering
Artikel 19. Retentierecht
Artikel 20. Overmacht
Artikel 21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Voorbeeld

Bovenaan deze pagina (links) kun je een aantal pagina’s van de algemene voorwaarden bekijken. Klik op een afbeelding om de afbeelding te vergroten. Op die manier krijg je een goede indruk van de inhoud van de algemene voorwaarden.

 

Juridische informatie

De Algemene Voorwaarden Leverancier Zonnepanelen (Nederlands) zijn opgesteld naar Nederlands recht en voldoen aan alle Nederlandse en Europese wetgeving ter zake.

 

Vertaling

Wanneer je met klanten/opdrachtgevers in een andere taal dan het Nederlands communiceert, ben je wettelijk verplicht om de voorwaarden ook in die andere taal aan te bieden. Doe je dit niet dan zijn de algemene voorwaarden niet geldig overeengekomen. Wil je de Algemene Voorwaarden Leverancier Zonnepanelen in een andere taal (bijv. Engels of Duits)? Laat het ons weten. Wij laten de algemene voorwaarden graag voor je vertalen tegen een gunstig tarief.

 

Hulp bij implementatie

Met goede algemene voorwaarden alleen ben je er nog niet. Wanneer je de algemene voorwaarden namelijk niet op de juiste wijze gebruikt, zijn ze niet van toepassing. Met alle risico’s van dien. Onze juristen helpen graag met het implementeren van de algemene voorwaarden binnen jouw bedrijf: Implementatie Service Algemene Voorwaarden.