Zwarte lijst

Met de ‘zwarte lijst’ wordt een lijst met verbodsbepalingen uit artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek bedoeld. In dit artikel staan 19 bepalingen (sub a t/m s) die niet zijn toegestaan in algemene voorwaarden. Dit geldt overigens alleen wanneer deze algemene voorwaarden worden gesloten met consumenten. Volgens de wet zijn deze bepalingen in dat geval ‘onredelijk bezwarend’. Dat betekent dat de consument de algemene voorwaarden met succes zou kunnen vernietigen (artikel 6:233 lid 1 BW).   Wat…

Continue reading