Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bedingen (bepalingen) die zijn opgesteld met als doel in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Hoeveel onder ‘een aantal’ dient te worden verstaan, is niet duidelijk. Maar in ieder geval meer dan 1 overeenkomst. Er bestaan veel verschillende benamingen voor algemene voorwaarden: algemene leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, installatievoorwaarden en ga zo maar door. Juridisch gezien is er geen onderscheid: het zijn allemaal algemene voorwaarden. De wet kent geen inkoop- of andere voorwaarden.…

Continue reading