Cart 0

Deponeren

Het is niet verplicht om algemene voorwaarden te deponeren, maar is wel verstandig. Allereerst bied je hiermee aan de wederpartij¬†een extra mogelijkheid om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Tegenwoordig heeft ieder bedrijf een eigen website waarop de algemene voorwaarden staan, maar het is nooit verkeerd om een extra mogelijkheid te bieden. Dit is echter niet de belangrijkste reden om de algemene voorwaarden te deponeren.   Deponeren biedt bewijs De belangrijkste reden om je…

Continue reading

Zwarte lijst

Met de ‘zwarte lijst’ wordt een lijst met verbodsbepalingen uit artikel 6:236 Burgerlijk Wetboek bedoeld. In dit artikel staan 19 bepalingen (sub a t/m s) die niet zijn toegestaan in algemene voorwaarden. Dit geldt overigens alleen wanneer deze algemene voorwaarden worden gesloten met consumenten. Volgens de wet zijn deze bepalingen in dat geval ‘onredelijk bezwarend’. Dat betekent dat de consument de algemene voorwaarden met succes zou kunnen vernietigen (artikel 6:233 lid 1 BW).   Wat…

Continue reading

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn bedingen (bepalingen) die zijn opgesteld met als doel in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen. Hoeveel onder ‘een aantal’ dient te worden verstaan, is niet duidelijk. Maar in ieder geval meer dan 1 overeenkomst. Er bestaan veel verschillende benamingen voor algemene voorwaarden: algemene leveringsvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden, installatievoorwaarden en ga zo maar door. Juridisch gezien is er geen onderscheid: het zijn allemaal algemene voorwaarden. De wet kent geen inkoop- of andere voorwaarden.…

Continue reading