Video Productie (NL)

Algemene Voorwaarden Video Productie (Nederlands). Geschikt voor bedrijven die zich bezig houden met het produceren van beeldmateriaal voor bedrijven (bijvoorbeeld ter promotie van bedrijfsactiviteiten of registratie van een evenement/congres). Er is rekening gehouden met het feit dat de beelden moeten worden gemonteerd en dat daarvoor een tijdsplanning kan worden opgesteld. Daarnaast zijn alle belangrijke bepalingen als aansprakelijkheid, overmacht en incasso in de voorwaarden verwerkt.

Algemene Voorwaarden Video Productie (Nederlands)

Deze algemene voorwaarden Video Productie zijn speciaal opgesteld voor bedrijven die zich bezig houden met het produceren van video’s. Bijvoorbeeld animaties, registratie van evenementen of reclame- en promotievideo’s. In de voorwaarden worden afspraken gemaakt wie verantwoordelijk is voor de afdracht van vergoedingen aan organisaties als Buma/Stemra, Sena, Videma, Reprorecht en andere belangenorganisaties. Daarnaast staan er bepalingen in omtrent het auteursrecht, promotioneel gebruik van het werk en de bewaarplicht.

 

Inhoudelijk

In de algemene voorwaarden zijn onder meer bepalingen opgenomen omtrent:

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Contractduur (bepaalde en onbepaalde duur)

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Opzegging

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Tijdsplanning

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Wijziging van de opdracht (meerwerk)

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Rechten van intellectuele eigendom

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Afdracht van vergoedingen

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Bewaarplicht

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Incassokosten en boeterente

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Klachtenprocedure

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Promotioneel gebruik van het werk

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Overmacht

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Beperkingen van aansprakelijkheid

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”span”] Geheimhouding

 

Juridische informatie

De Algemene Voorwaarden Video Productie (Nederlands) zijn opgesteld naar Nederlands recht en voldoen aan alle Nederlandse en Europese wetgeving ter zake.

 

Vertaling

Wil je de algemene voorwaarden in een andere taal (bijv. Engels of Duits)? Laat het ons weten. Wij laten de algemene voorwaarden graag voor je vertalen tegen een gunstig tarief.

 

language

Nederlands